Skills

Nobion is geen detacheringbedrijf. Het levert diensten in een variëteit die afgestemd wordt naar behoefte. Mochten wij zelf niet de "Know how" in huis hebben, mogelijk weten wij een leverancier die u verder kan helpen. Bij projectvormen neemt Nobion met plezier de volledige verantwoordelijkheid.

Om enige indruk te geven op welke kennis en ervaring die diensten gebaseerd zijn, volgt hier een incomplete opsomming van aanwezige skills. Deze worden ondersteund door met succes verkregen certificaten van bekwaamheid zoals VCA**.

Voorbereiding Voor sommige bedrijven een ondergeschoven kind. Nobion heeft materiekennis van de industriële productieprocessen (bijvoorbeeld chemie, staal en logistiek). Het is een goede gewoonte dat voor aanvang van de werkzaamheden Nobion op de werkplek van de uiteindelijke gebruiker zich oriënteert. Daartoe wordt het meelopen in (ploegen)diensten niet geschuwd.
Project management Nobion heeft met succes menige projecten die een doorlooptijd hadden van enkele mensmaanden tot enkele mensjaren gecoördineerd. Ook midden in het project, bij het wegvallen van het management, werd met enthousiasme de leiding overgenomen.
Audits Technische audits zijn uitgevoerd ter bepaling van de status van een project of onderdelen daarvan. Daarbij waren "Onderhoudbaarheid" en "Kwaliteit" de sleutelwoorden. Financiële audits en organisatorische audits behoren niet tot Nobion's disciplines.
Functioneel ontwerp Het resultaat van een functioneel ontwerp vormt de basis voor de (eind)gebruiker waarmee men kan bepalen wat er gerealiseerd wordt, c.q. operationeel is en hoe men daarmee om moet gaan. Het dient dan ook aan te sluiten op het kennisniveau van de gebruiker (leesbaar zijn). Voor diverse grote en kleine projecten heeft Nobion dit gerealiseerd.
Technisch ontwerp Gewoonlijk niet bedoeld voor de (eind)gebruiker maar voor diegene die het systeem moeten realiseren en naderhand onderhouden. Daar Nobion rekening houdt dat derden dat onderhoud moet kunnen overnemen, staat "Up to date" en "Volledig" zijn in de gerealiseerde projecten hoog in het vaandel. Daar waar mogelijk werd dit geautomatiseerd geborgd.
Realisatie De diversiteit aan toegepaste gereedschappen is zo groot dat hier opsommen niet zinvol is. Een korte inventarisatie leert dat het aantal talen de 30 ruim overschrijdt.
Implementatie Over de muur gooien is er niet bij. Een gerealiseerd automatiseringssysteem dient begeleid te worden bij het in bedrijf nemen. Begeleiding, nazorg 24 uur per dag zijn geen uitzonderingen.
Onderhoud Zowel actuele systemen als sterk verouderde systemen worden 24 uur per dag 7 dagen per week als 2e-lijns preventief, correctief en perfectief onderhouden. Dit vindt plaats door middel van inbel-verbindingen, maar ook fysiek ter plaatse. Al is hardware kennis bij alle medewerkers aanwezig, dit wordt in het algemeen uitbesteed aan derden.
Consultancy In de breedste zin des woords wordt een beroep gedaan op Nobion. Creativiteit en materiekennis staan borg voor de kwaliteit.
Ontwikkeling Ondanks dat "ontwikkeling" een onderdeel vormt van de bovenstaande werkzaamheden, dient vermeld te worden dat Nobion (wiskundige) algoritmes heeft ontwikkeld die naderhand toegepast werden in het operationeel proces. Enkele sleutelwoorden: diktebeheersing van vertind product en bepaling responsetijden bij stimulatie van menselijke zintuigen.
Cursussen Nobion heeft geen standaard cursussen. Op verzoek zijn cursussen gegeven aangepast aan het kennisniveau van de cursisten en het directe doel waarvoor deze is samengesteld. Daarbij vormt de aanwezige kennis bij Nobion de basis. Voorbeelden: systeembeheer VMS, E.H.B.O voor industriële systemen (1e lijns onderhoud) en natuurlijk gebruikerscursussen voor opgeleverde automatiseringssystemen. Bij deze voorbeelden worden onderdelen die niet door Nobion zijn geleverd of onderhouden niet geschuwd.