Introductie

Nobion is een automatiseringsbedrijf dat gespecialiseerd is in de technische automatisering. Daarbij ondersteunt het alle fasen van een levenscyclus van een automatiseringsysteem: van het ontstaan, het in stand houden tot en met de vervanging. Dat administratie een wezenlijk onderdeel van techniek is, wordt daarbij niet vergeten. Onder de link "Skills" vindt U een opsomming van mogelijke diensten.

De kernactiviteiten zijn gericht op de functioneren van het systeem, onder andere de software. Adviezen over toe te passen (andere) producten zijn daar vaak een onderdeel van.

Nobion kent geen standaard diensten. Het product dat Nobion vanwege haar creativiteit het liefste levert, is maatwerk. Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft U nog geen afspraak gemaakt met Nobion over de te leveren diensten en U heeft direct hulp nodig, dan kan U bij spoed lezen hoe hier mee omgegaan wordt.

Heeft U een oud maar goed werkend systeem waarbij bijvoorbeeld continuïteit van onderhoud een probleem is, of de aansluiting op actuele infrastructuren gewenst is, kijk dan eens naar de recent uitgevoerde projecten.

Wilt U meer weten over de garanties die Nobion kan bieden voor de continuïteit van het automatiseringssysteem, dan kan U het functioneren van dit systeem verzekeren.

In de link "Downloads" zijn geen populaire spelletjes of software producten te vinden. Deze dient alleen ter ondersteuning van door Nobion uit te voeren diensten.