Projecten

Deze pagina bevat een korte omschrijving van recent uitgevoerde projecten. Indien men meer referenties zoekt, neem dan contact op.

Infrastructuur Vulstation FINA Antwerpen
Vialis onderhoud industriële systemen
Toegang ECT Home Terminal
Materiaal volgen Corus
TMS
Benaderingsalgortime tankinhoud

Infrastructuur Vulstation FINA Antwerpen

Het samenstellen van een migratieplan van een bestaand geautomatiseerd beladingsysteem in een moderne infrastructuur.

Het bestaand beladingsysteem is gebaseerd op oude PDP hard- en software die communiceert met een mix van zeer oude en recentelijk nieuw aangesloten PLC's. De interface met de gebruikers beperkt zich op het hoogste niveau tot een verouderde scherminteractie waarbij geautomatiseerde verwerking van ontstane gegevens onmogelijk was. Gegevens waren opgeslagen in een gesloten structuur die niet ondersteund wordt door de moderne technieken.

Het plan bestaat uit stappen waarbij in eerste instantie het oude systeem in tact wordt gelaten en slechts de interface met de omgeving werd vervangen met daarna overgaand naar een situatie waarbij de PDP werd vervangen door een moderne server.

De voordelen zijn dat de pas gemaakte investeringen niet weggegooid waren, functionaliteit niet onderbroken wordt en de klant per stap kan beslissen of een volgende stap nog steeds gewenst is en binnen hun budget past.

Vialis onderhoud industriële systemen

Het onderhouden van systemen bij diverse klanten van Vialis waarbij de volgende keywords van toepassing zijn:

  • Continue bedrijf. 24 uur per dag, 365 dagen per week met gegarandeerde responsetijden van 4 uur. Feitelijk gemeten gemiddelde ½ uur.
  • Diversiteit aan technieken. Een mix van moderne en verouderde technieken: PDP/RSX, VAX/VMS, PLC's in diverse vormen en andere Client-Server structuren. Van hogere programmeertalen tot assembler.
  • Preventief, Correctief en Perfectief onderhoud.
  • VCA** gecertificeerd.

De hardware wordt onderhouden door Vialis zelf.

Toegang ECT Home Terminal

Een klein onderdeel van een groot automatiseringsproject waarvoor een "Embeded" systeem nodig was die de interface verzorgde tussen een pasjeslezer en een toegangcontrole systeem.

Materiaal volgen Corus

Ontwerp en realisatie van een materiaalvolgingssteem in samenwerking met Digital Equipment (nu HP) waarbij rollen staal geïdentificeerd en gevold worden binnen de eenheid "Verpakkingsstaal". Daarbij werd gecommuniceerd met een diversiteit aan industriële systemen als mede het "Corus Order Systeem" en mobile radiografische terminals

TMS

Thickness Monitor System. Een "Embeded" systeem ter ondersteuning van de operators voor het beoordelen van de Dikte performance van geproduceerd materiaal. Naast het ontwerp en realisatie vormde het ontwikkelen van het wiskundig algoritme een onderdeel.

Benaderingsalgortime tankinhoud

Ontwikkeling van een benaderingsalgoritme voor het bepalen van een tankinhoud aan de hand van ijkgegevens in de chemische industrie.