Handelsmerk

Registratienummer
735487

Nummer, datum en tijdstip van deponeren
1035015 20.06.2003 23.59

Vervaldatum
20.06.2013

Naam en adres van de deposant
Nobion Consulting BV
Kennemerlaan 16 RD
1972 EN IJmuiden,
Nederland.

Naam en adres van de gemachtigde of postadres van de deposant
Merkenbureau Onel B.V.
Eikenweg 48/1
1092 CA Amsterdam,
Nederland.

Merk
NOBION

Overzicht van goederen en diensten
Kl 09 Computers en computerrandapparatuur; geregistreerde computerprogramma's (software), vastgelegd op banden, schijven en andere magnetische gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers; magnetische gegevensdragers; telecommunicatieapparatuur en - programmatuur; publicaties in elektronische vorm
Kl 35 Interactieve commerciƫle informatievoorziening; het opzetten en beheren van gegevensbestanden; databasebeheer; elektronische opslag van data (administratieve diensten); administratief beheer bestaande uit het bijhouden van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van, alsmede de im- en export van de in klasse 9 genoemde waren; informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder Internet.
Kl 36 Verzekeringen en financiƫn, verband houdende automatisering; het verstrekken van garanties; informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder internet
Kl 37 Het installeren, onderhouden en repareren van computers en hardwarecomputernetwerken; adviezen inzake het aanleggen en installeren van computer hardware en telecommunicatie-apparatuur; informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder internet
Kl 38 Telecommunicatiediensten; het verlenen van toegang tot internet en andere telecommunicatienetwerken; technische advisering met betrekking tot telecommunicatie; elektronische nieuwsdiensten; informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder internet
Kl 41 Opleidingen, cursussen, workshops en trainingen, onder andere op het gebied van informatietechnologie; het organiseren en houden van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten onder andere op het gebied van informatietechnologie; informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder internet
Kl 42 Ontwerpen, ontwikkelen, implementatie, onderhoud, controle alsmede het up-to-date maken van software; ontwerpen en ontwikkelen van computers; computerprogrammering; automatiseringsdiensten; computersysteemanalyse; diensten van ICT- specialisten; het ontwikkelen, ontwerpen en onderhoud van websites; webhosting; grafische vormgeving van websites; technisch advies (automatisering) en onderzoek op het gebied van computers, software, computernetwerken, websites, internet en intranet; verhuur van software, computers en computerrandapparatuur; het verhuren van toegangstijd tot databanken; opstellen van deskundigen rapporten inzake voornoemde diensten; reserveren en registreren van domeinnamen voor derden( beheer van rechten inzake intellectueel eigendom); informatie en inlichtingen met betrekking tot voornoemde diensten onder andere langs elektronische weg, waaronder internet

Klassenoverzicht
09 35 36 37 38 41 42

Publicatiedatum van registratie
12/2003